Cable / Jack kết nối

Cáp USB - AB
60,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: 00000000

Jack chia tai nghe R1
30,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: 130530100

Cáp Micro M2
200,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: PKS-2XLR3020

Cáp Livestream MA2
230,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: PKS-MA2-SW

Cáp nhạc cụ NC1
200,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: PKS-6.3-6.3-SW

Jack 6.3-3.5 A2
30,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: PKS-6.3-3.5-GE

Jack 3.5-6.3 A1
30,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: PKS-3.5-6.3-GE

Cáp Micro M1
120,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: PKS-XLR-3.5-SW

Cáp Hoa sen AV1
30,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: PKS-3.5-AV -SW

Cáp nhạc AV2
20,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: PKS-3.5-3.5-SW