Điều khoản cam kết


Địa chỉ liên lạc chính thức của Website www.ricky.vn

Website www.ricky.vn sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Website www.ricky.vn và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho người dùng thì Website www.ricky.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.

Website www.ricky.vn phải có trách nhiệm:

  • Xây dựng và thực hiện cơ chế để đảm bảo việc đăng thông tin trên Website www.ricky.vn được thực hiện chính xác.

  • Không đăng tải những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại Thông tư 47/2014/TT-BCT.

Địa chỉ liên lạc chính thức của Website www.ricky.vn

  • Website www.ricky.vn

  • Công ty/Tổ chức : Công ty trách  nhiệm hữu hạn RICKY

  • Địa chỉ: 2Q27 ngõ 136 Nguyễn An Ninh, Tương Mai, Hoàng Mai Hà Nội

  • Văn phòng: 2Q27 ngõ 136 Nguyễn An Ninh, Tương Mai, Hoàng Mai Hà Nội

  • Tel: 0242.2121.999 , gmail: Rickystudiovip@gmail.com

  • MST: 0107788880