Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý


Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý website  https://ricky.vn

1. Quyền của Ban quản lý RICKY.VN:

Website  https://ricky.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ, sản phẩm cho khách hàng sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà nêu ra.            

RICKY.VN sẽ tiến hành xây dựng các chính sách dịch vụ trên Trang web. Các chính sách này sẽ được công bố trên RICKY.VN.

Website TMĐT RICKY.VN giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Website TMĐT RICKY.VN theo các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của RICKY.VN. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Website TMĐT RICKY.VN giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Website TMĐT RICKY.VN và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

2. Nghĩa vụ của Ban quản lý RICKY.VN

  • Website www.RICKY.VN chịu trách nhiệm xây dựng dịch vụ bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Website  RICKY.VN trong điều kiện và phạm vi cho phép.

  • Website  RICKY.VN sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của người sử dụng trên Website  RICKY.VN

  • Website  RICKY.VN chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Website  RICKY.VN

  • Website RICKY.VN sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Website  RICKY.VN ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Website  RICKY.VN.

  • Website RICKY.VN sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Website  RICKY.VN và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho người dùng thì Website  RICKY.VN không phải chịu trách nhiệm liên đới.

Website RICKY.VN phải có trách nhiệm:

  • Xây dựng và thực hiện cơ chế để đảm bảo việc đăng thông tin trên Website  RICKY.VN được thực hiện chính xác.

  • Không đăng tải những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại Thông tư 47/2014/TT-BCT.