Phụ kiện

Ốc ren shockmount
50,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: 654146

Shockmount BM2 (Kim loại)
100,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: 6461

Shockmount BM1 (Nhựa)
80,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: 5666

Cáp USB - AB
60,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: 00000000

Jack chia tai nghe R1
30,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: 130530100

Cáp Micro M2
200,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: PKS-2XLR3020

Pop lọc âm Alctron
300,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: 130270100

Cáp Livestream MA2
230,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: PKS-MA2-SW

Cáp nhạc cụ NC1
200,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: PKS-6.3-6.3-SW

Chân Micro kẹp bàn R350
350,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: PKS-CKR350-SW

Phantom SPM001
450,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: PKS-VIP(XLR)-SW

Tai kiểm âm Audio Technica M20x
1,600,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: 130140100

Pop lọc âm V1
150,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: PKS-POPV1-SW

Jack 6.3-3.5 A2
30,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: PKS-6.3-3.5-GE

Jack 3.5-6.3 A1
30,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: PKS-3.5-6.3-GE

Chân Micro kẹp bàn R250
250,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: 130350100

Chân Micro đứng RStand Pro
380,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: PKS-RStand-SW

Chân Micro đặt bàn PC03
150,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: PKS-Mini-SW

Cáp Micro M1
120,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: PKS-XLR-3.5-SW

Cáp Hoa sen AV1
30,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: PKS-3.5-AV -SW