Phụ kiện khác

Ốc ren shockmount
50,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: 654146

Shockmount BM2 (Kim loại)
100,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: 6461

Shockmount BM1 (Nhựa)
80,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: 5666

Pop lọc âm Alctron
300,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: 130270100

Chân Micro kẹp bàn R350
350,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: PKS-CKR350-SW

Phantom SPM001
450,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: PKS-VIP(XLR)-SW

Pop lọc âm V1
150,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: PKS-POPV1-SW

Chân Micro kẹp bàn R250
250,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: 130350100

Chân Micro đứng RStand Pro
380,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: PKS-RStand-SW

Chân Micro đặt bàn PC03
150,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: PKS-Mini-SW