Tất cả sản phẩm

Tai kiểm âm Audio Technica M20x
1,600,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: 130140100

Pop lọc âm V1
150,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: PKS-POPV1-SW

Jack 6.3-3.5 A2
30,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: PKS-6.3-3.5-GE

Jack 3.5-6.3 A1
30,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: PKS-3.5-6.3-GE

Chân Micro kẹp bàn R250
250,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: 130350100

Chân Micro đứng RStand Pro
380,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: PKS-RStand-SW

Chân Micro đặt bàn PC03
150,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: PKS-Mini-SW

Cáp Micro M1
120,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: PKS-XLR-3.5-SW

Cáp Hoa sen AV1
30,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: PKS-3.5-AV -SW

Cáp nhạc AV2
20,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: PKS-3.5-3.5-SW

Micro Woaichang BM900
450,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: 110210100

Soundcard ICON UPOD PRO
2,200,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: 425245247

Soundcard XOX K10
850,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: SC-K10-SW

Soundcard Phonic Firefly 302
1,900,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: SC-Firefly302-SW

Micro TAKSTAR PC K200
1,000,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: MC-PCK200-SL

Micro Audio Technica AT2020
3,300,000₫
Nhà cung cấp: Mã sản phẩm: MC-AT2020-SW